کتاب تدوین استراتژی محصول

می گویند شکست مقدمه پیروزی است اما هرگاه می بینم که تیم های استارتاپی کوچک و یا مجموعه های کلان و بزرگ را در قالب کسب و کار فعالیتی را با هیجان شروع می کنند و در میانه راه دچار افتراق و شکست شده اند متاثر می شوم.  در مقابل، افراد یا تیم هایی که از ابتدا همگی می دانستند که به دنبال چه هستند و هدف مشخصی را دنبال کرده اند و در نهایت به موفقیتی دست یافته اند نیز من را مشعوف و خوشحال می کند. با ترجمه این کتاب قصد دارم به افراد دخیل در کسب و کار های کوچک و بزرگ بخصوص موسسان و مدیران و سرمایه گذاران کمک کنم تا دیدگاه، نیت و هدف خود از کسب و کار را با یکدیگر تطبیق داده و یکسان کنند و همچنین در ادامه کار بتوانند یک برنامه زمانبندی از مراحل اجرایی فعالیت خود داشته باشند. این کتاب فقط یک متن تئوری و خسته کننده نیست و هر بخش دارای یک مثال برای تفهیم مطلب است از این رو برای افراد با تجربیات مختلف قابل استفاده است و مطالعه آن پیش نیازی ندارد. محوریت و مثالها اغلب در مورد محصولات نرم افزاری بیان شده است اما موضوع ذکر شده به سایر محصولات فیزیکی و حتی سایر فعالیت های غیر تولیدی هم قابل تعمیم است. امید دارم این کتاب به خوانندگان و افرادی که در کسب و کاری دخیل هستند کمک کرده تا بتوانند برای کسب و کار خود استراتژی اصولی تدوین کرده و رسیدن به موفقیت را برای آنها آسان تر کند.  

این کتاب در فرصت پیش آمده ناشی از قرنطینه و خانه نشینی در سال 1399 ترجمه و منتشر شده است و می توانید آن را به رایگان از همین صفحه دانلود کنید. اگر ضمن مطالعه ایراداتی ناشی از صفحه بندی یا املا مشاهده کردید و یا نظراتی در موضوع مورد بحث داشتید به ایمیل alirezaee2000@gmail.com ارسال فرمایید.